ادبیات-و-مذهب

داستان کوتاه زن با سیاست!

…داستان کوتاهی از یک زن با سیاست!!! داستان خواندنی  بیگموون : زن با سیاست روزی، یک زن و مردی ماشیناشون باهم تصادف میکنن. بطوری که خودرو هردوشون به شدت آاسیب میبینه. ولی هردوشون به طرز معجزه آسایی جان سالم بدر می برند. وقتی که هر دو از ماشینشون پیاده …

…داستان کوتاهی از یک زن با سیاست!!!

داستان خواندنی

 بیگموون : زن با سیاست

روزی، یک زن و مردی ماشیناشون باهم تصادف میکنن. بطوری که خودرو هردوشون به شدت آاسیب میبینه.
ولی هردوشون به طرز معجزه آسایی جان سالم بدر می برند.
وقتی که هر دو از ماشینشون پیاده میشن میبینن که ماشیناشون تبدیل به آهن قراضه شده اون خانم بر میگرده میگه:
عه چه جالب شما مرد هستید… ببینید ماشینامون به چه روزی اوفتاده! همه جای ماشینامون داغون شده ولی ما سالم هستیم.
این باید حکمتی (علامتی) از طرف خدا باشه که اینطوری با هم ملاقات کنیم و…

تصادف یک زن و مرد:

زندگی مشترکی را با صلح و صفا شروع کنیم! مرد با هیجان جواب میده:” بله کاملاً “با شما موافقم این باید نشانه ای از طرف خدا باشه!”
بعد اون زن ادامه میده و میگه:” ببین یک معجزه دیگه. خودرو من کاملاً” داغون شده ولی این شیشه مشروب سالمه.
مطمئنا” خدا خواسته که این شیشه مشروب سالم بمونه تا ما این تصادف مبارک رو جشن بگیریم! بعد زن بطری رو به مرد میده.
مرد سرش رو به نشان تصدیق تکون میده و درب بطری رو باز می کنه و نصف شیشه مشروب رو می نوشه.
بعد بطری رو برمی گردونه به زن. زن درب بطری رو می بنده و شیشه رو برمی گردونه به مرد. مرده میگه شما نمی نوشید؟!
زن در پاسخ می گه:نه. فکر می کنم باید منتظر پلیس بشم…!!!

نوشته های مشابه